Menu

PROTEJAREA DATELOR

Utilizarea sitului

Ne bucură interesul dumneavoastră faţă de situl nostru. Protejarea vieții dumneavoastră private este foarte importantă pentru noi. În cele ce urmează vă informăm în detaliu despre utilizarea datelor dumneavoastră.

1 Declarație privind protejarea datelor

Această declarație vă explică natura, măsura și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în continuare pe scurt „date”) în cadrul ofertei noastre de pe Internet și al siturilor, al funcțiilor, al conținutului și al altor prezentări de pe Internet care sunt legate de aceasta, de exemplu, al profilurilor noastre sociale (denumite în continuare colectiv „oferta de pe Internet”). În plus, sunt prezentate principiile generale ale colectării datelor de către noi. În ceea ce privește noţiunile utilizate, precum, de exemplu, „prelucrare” sau „operator”, facem trimitere la definițiile din articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Această procedură de protejare a datelor prevalează procedurii noastre generale de protejare a datelor (informații obligatorii în conformitate cu articolul 12 și următoarele din RGPD). În măsura în care în această procedură protejare a datelor nu sunt prevăzute reguli de utilizare a sitului, se aplică regulile corespunzătoare din procedura generală de protejare a datelor.

 

2 Datele de contact ale operatorului

Operatorul, în conformitate cu art. 4, alin. 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD) este DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, info@desoi.de (Vezi informațiile despre societate!).

Datele de contact ale responsabilului de protejarea datelor

Date de contact (comerciale)
societate: BerIsDa GmbH
adresă: Justus-Liebig-Straße 4,
36093 Künzell
telefon: +49 / 661 29 69 80 90
e-mail: datenschutz@berisda.de

 

3 Măsura prelucrării datelor cu caracter personal

În principiu, colectăm și folosim datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unui sit funcțional, precum și a materialelor și a serviciilor noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod regulat numai cu consimțământul utilizatorului. Se face excepție când nu se poate obține consimțământul prealabil din motive de fapt și prelucrarea datelor este permisă prin lege.

 

4 Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru operaţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, articolul 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD) servește ca bază juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, care este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, art. 6 alin. 1 lit. b RGPD servește drept bază juridică. Acest lucru este valabil şi pentru operaţiile de prelucrare necesare pentru luarea măsurilor precontractuale. În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații juridice a societăţii noastre, art. 6 alin. 1 lit. c RGPD servește drept bază juridică. Pentru cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. d RGPD servește drept bază juridică. Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea unui interes legitim al societății noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra primului interes amintit, atunci art. 6, alin. 1 lit. f RGPD servește drept bază juridică pentru prelucrare.

 

5 Găzduire și trimiterea de mesaje prin e-mail

Serviciile de găzduire utilizate de noi servesc la furnizarea următoarelor servicii: servicii de infrastructură şi platformă, capacitate de calcul, spațiu de stocare și servicii de baze de date, trimitere de mesaje prin e-mail, servicii de securitate, precum şi servicii tehnice de întreţinere, pe care le utilizăm pentru administrarea acestei oferte pe Internet. Pentru aceasta, noi, respectiv furnizorul nostru de servicii de găzduire, prelucrăm datele de inventar, datele de contact, datele de conținut, datele contractuale, datele de utilizare, metadatele și datele de comunicare ale clienților, ale părților interesate și ale vizitatorilor acestei oferte de pe Internet pe baza intereselor noastre legitime de furnizare eficientă și sigură a acestei oferte, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f RGPD, coroborat cu art. 28 RGPD (încheierea contractului de prelucrare a comenzilor).

 

6 Colectarea datelor de acces și a jurnalelor

Noi, respectiv furnizorul nostru de servicii de găzduire, colectează pe baza intereselor noastre legitime, în sensul art. 6, alin. 1 lit. f. RGPD, date privind fiecare acces la serverul pe care se află acest serviciu (jurnalele serverului). Datele de acces includ numele sitului vizitat, fișierul, data și ora vizitei, cantitatea de date transmise, mesajul privind reuşita accesării, programul de navigare şi versiunea acestuia, sistemul de operare a calculatorului, adresa de la care s-a făcut trimiterea, adresa IP şi furnizorul solicitant. Informațiile din jurnale sunt stocate din motive de securitate (de exemplu, pentru investigarea activităților abuzive sau frauduloase) timp de maximum 7 zile și apoi șterse. Datele a căror păstrare ulterioară este necesară în scopuri probatorii nu sunt șterse până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv.

 

7 Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să solicitați să fiţi informat dacă se prelucrează date referitoare la dumneavoastră și care sunt aceste date, precum și dreptul la alte informații și la o copie a datelor în conformitate cu art. 15 din RGPD. Aveți, în conformitate cu art. 16 RGPD, dreptul să solicitați completarea datelor referitoare la dumneavoastră sau corectarea datelor incorecte referitoare la dumneavoastră. În conformitate cu art. 17 RGPD, aveți dreptul să solicitați ștergerea imediată a datelor referitoare la dumneavoastră sau să solicitați o limitare a prelucrării datelor în conformitate cu art. 18 RGPD. Aveți dreptul să solicitați ca datele referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat să fie obținute în conformitate cu art. 20 RGPD și să solicitați transmiterea acestora altor operatori. Aveți în plus, în conformitate cu art. 77 RGPD, dreptul de a înainta o plângere la autoritatea competentă.

 

8 Dreptul de revocare

Aveți dreptul să revocați pe viitor în conformitate cu art. 7, alin. 3 RGPD consimțămintele acordate.

 

9 Dreptul la opoziție

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteți revoca în orice moment. Această revocare afectează permiterea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal după ce ne-ați comunicat-o. În măsura în care ne bazăm pe echilibrul intereselor în cazul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți opune prelucrării. Acesta este cazul în special dacă prelucrarea nu este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră, ceea ce indicăm în descrierea fiecărei funcții din această declarație. În momentul exercitării unei astfel de opoziții, vă rugăm să expuneți motivele pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal nu ar trebui să fie prelucrate așa cum am făcut noi. Dacă obiecția dumneavoastră este justificată, vom examina situația și vom întrerupe, respectiv vom adapta, prelucrarea datelor sau vă vom arăta motivele noastre întemeiate și legitime pe baza cărora vom continua prelucrarea. Bineînțeles că vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare și analizării acestora. Vă rugăm să îi comunicați direct operatorului sus-menționat că vă împotriviţi prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare.

 

10 Ștergerea datelor

Datele prelucrate de noi sunt șterse sau prelucrarea acestora este limitată, în conformitate cu art. 17 și 18 RGPD. În măsura în care nu este indicat în mod expres în această declarație, datele salvate de noi sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul lor dacă nu suntem obligaţi prin lege să le păstrăm. În măsura în care datele nu sunt șterse deoarece sunt necesare pentru alte scopuri admise de lege, prelucrarea acestora va fi limitată. Aceasta înseamnă că datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru este valabil de exemplu pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale. Conform cerințelor legale din Germania, datele se păstrează de obicei 6 ani, în conformitate cu articolul 257, alin. 1 HGB (portofolii de tranzacționare, inventare, bilanţuri de deschidere, situații financiare anuale, scrisori comerciale, documente contabile etc.), sau 10 ani, în conformitate cu articolul 147, alin. 1 AO (registre, evidențe, rapoarte de gestiune, documente contabile, scrisori comerciale, documente relevante pentru impozitare etc.).

 

11 Magazin electronic

Dacă doriți să comandați în magazinul nostru electronic, pentru încheierea contractului este necesar să vă introduceţi datele personale de care avem nevoie pentru prelucrarea comenzii dumneavoastră. Informațiile obligatorii necesare pentru executarea contractelor sunt marcate separat dacă este cazul, alte informații sunt facultative. Prelucrăm datele furnizate de dumneavoastră pentru a vă prelucra comanda. În acest scop putem transmite datele dumneavoastră de plată către banca noastră. Baza juridică pentru aceasta este art. 6, alin. 1, p. 1, lit. b RGPD. Puteți deschide un cont de client, prin intermediul căruia vă putem stoca datele pentru achiziții ulterioare. În momentul deschiderii unui cont, datele furnizate de dumneavoastră vor fi stocate revocabil în „Contul meu”. Puteți oricând să solicitaţi ștergerea tuturor celorlalte date, inclusiv a contului dumneavoastră de utilizator, în spaţiul pentru clienți. De asemenea, putem prelucra informațiile furnizate de dumneavoastră pentru a vă informa despre alte produse interesante din portofoliul nostru sau pentru a vă trimite mesaje cu informații tehnice. Datorită reglementărilor comerciale și fiscale, suntem obligați să vă stocăm zece ani adresa, datele de plată și datele de comandă. Cu toate acestea, după doi ani, limităm prelucrarea, adică datele dumneavoastră sunt utilizate numai pentru respectarea obligațiilor juridice. Pentru a împiedica accesul neautorizat al terților la datele dumneavoastră personale, în special datele financiare, operaţia de comandare este criptată folosind tehnologia TLS.

 

12 Criptare SSL

Acest sit utilizează o criptare SSL din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea materialelor confidenţiale, de exemplu a solicitărilor pe care ni le trimiteți în calitate de administrator de sit. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că adresa se schimbă de la „http://” la „https://” și se afişează simbolul unui lacăt în câmpul pentru adresă. Când criptarea SSL este activată, datele transmise nouă de către dumneavoastră nu pot fi citite de terți.

 

13 Buletin informativ

Cu următoarele notificări vă informăm despre conținutul buletinului nostru informativ, precum și despre procedura de înregistrare, trimitere și evaluare statistică, precum și despre drepturile dumneavoastră de opoziție. Prin abonarea la buletinul nostru informativ, sunteți de acord cu primirea și cu procedurile descrise. Conținutul buletinului informativ: Noi trimitem buletine informative, mesaje prin e-mail și alte înştiinţări electronice cu informații publicitare (denumite în continuare „buletine informative”) numai cu consimțământul destinatarului sau cu permisiune juridică. În măsura în care conținutul este descris în mod concret în cadrul unei abonări la buletinul informativ, acesta este relevant pentru consimțământul utilizatorilor. Buletinele noastre informative conțin informații despre serviciile noastre și despre noi. Confirmarea şi documentarea abonării: abonarea la buletinul nostru informativ trebuie confirmată. Aceasta înseamnă că veți primi după abonare un mesaj prin e-mail, în care vi se solicită confirmarea abonării. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată abona cu adrese de e-mail la care nu au acces. Abonarea la buletinul informativ va fi documentată pentru a putea dovedi procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele juridice. Se stochează momentul abonării și momentul confirmării, precum și adresa IP. De asemenea, se înregistrează modificările aduse datelor dumneavoastră care sunt stocate la furnizorul de servicii de trimitere de mesaje. Date abonării: Pentru a vă abona la buletinul informativ, este suficient să furnizați adresa dumneavoastră de e-mail. Puteţi să vă indicaţi numele, ca să ne adresăm personal în buletinul informativ. Trimiterea buletinului informativ și urmărirea succesului acestuia se fac cu consimțământul destinatarului, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7 RGPD. Documentarea abonării se face pe baza intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f RGPD. Interesul nostru constă în folosirea unui program pentru buletine informative, care este ușor de utilizat și sigur, care să ne servească interesele comerciale și să corespundă așteptărilor utilizatorilor și care ne permite să dovedim consimțămintele. Dezabonae / Revocare - Puteți să vă dezabonaţi de la buletinul nostru informativ în orice moment, adică să vă revocați consimțământul. La sfârşitul fiecărui buletin este un buton pentru dezabonare. Putem stoca adresele de e-mail furnizate nouă cel mult trei ani pe baza intereselor noastre legitime înainte să le ştergem din lista destinatarilor de buletine informative, pentru a putea dovedi un consimţământ acordat anterior. Prelucrarea acestor date este limitată la scopul unei posibile apărări împotriva revendicărilor. O cerere individuală de ștergere este posibilă în orice moment, în măsura în care este confirmată, în același timp, existența unui consimțământ anterior. Toate datele buletinului informativ sunt salvate în Germania pe servere protejate. Furnizorul de servicii de trimitere de mesaje utilizează centre de date certificate și folosește copii de siguranță dublu redundante. Cu agenția responsabilă pentru buletinele noastre informative este încheiat un contract de prelucrare a datelor privind comenzile.

 

14 Buletin informativ - furnizor de servicii de trimitere de mesaje

Expedierea buletinului informativ are loc prin intermediul mailingwork, un serviciu al mailingwork GmbH. Normele de protejare a datelor ale acestui furnizor sunt publicate aici: https://mailingwork.de/datenschutz. Apelăm la acest furnizor pe baza intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f RGPD și cu un contract de prelucrare a comenzilor, în conformitate cu art. 28, alin. 3, p. 1 RGPD. Acest furnizor poate folosi datele destinatarului sub formă de pseudonim, adică fără asociere cu un utilizator, pentru optimizarea sau îmbunătăţirea serviciilor proprii, de exemplu, pentru optimizarea tehnică a trimiterii şi prezentarea buletinului informativ sau în scopuri statistice. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de trimitere nu utilizează datele destinatarilor buletinului informativ pentru a li se adresa el însuși acestora sau pentru a le transmite datele către terțe părți.

 

15 Buletin informativ - urmărirea succesului

Buletinele informative conţin un aşa-numit „indicator”, adică un fişier de mărimea unui pixel, care este deschis la deschiderea buletinului informativ de pe serverul nostru, respectiv, dacă apelăm la un furnizor de servicii de trimitere de mesaje, de pe serverul acestuia. Când este deschis acest fişier, sunt colectate în primul rând informații tehnice, cum ar fi informații despre programul de navigare și sistemul dumneavoastră, precum și adresa IP și momentul deschiderii. Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea din punct de vedere tehnic a serviciilor cu ajutorul datelor tehnice sau a grupurilor-țintă și a comportamentului lor de citire, pe baza locurilor deschiderii (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau a momentului accesului. În statistică se încadrează şi următoarele informaţiiŞ dacă buletinele informative sunt deschise, când sunt deschise şi ce trimiteri sunt urmate. Din motive tehnice, aceste informații pot fi corelate cu destinatarul buletinului informativ. Cu toate acestea, nu este nici scopul nostru, nici cel al furnizorului de servicii de trimitere, dacă este utilizat, să îi observăm pe anumiţi utilizatori. Evaluările ne servesc mai mult pentru a recunoaște obiceiurile de citire ale utilizatorilor noștri și pentru a ne adapta materialele la acestea sau pentru a trimite materiale în funcție de interesele utilizatorilor noștri. Puteți obiecta la această urmărire în orice moment, apăsând pe butonul special prezent în fiecare mesaj sau informându-ne pe altă cale. Informațiile sunt stocate atât timp cât sunteţi abonat la buletinul informativ. După abonare, stocăm datele pur statistic și anonim.

 

16 Cookies

„Cookie-urile” sunt fișiere mici care sunt stocate pe calculatoarele utilizatorilor. În cookie-uri pot fi stocate diferite informații. Un cookie este folosit în principal pentru a stoca informațiile despre un utilizator (respectiv despre aparatul pe care este stocat cookie-ul) în timp ce vizitează o ofertă sau după aceea. Cookie-urile temporare sau de sesiune sunt șterse după ce un utilizator părăsește o ofertă și închide programul de navigare. Într-un astfel de cookie poate fi stocat, de exemplu, conținutul unui coș de cumpărături într-un magazin electronic sau stadiul de legitimare. „Permanente” sau „persistente” sunt denumite cookie-urile care rămân stocate chiar și după închiderea programului de navigare. Astfel, stadiul de legitimare poate fi stocat, de exemplu, dacă utilizatorii îl accesează după mai multe zile. De asemenea, într-un astfel de cookie pot fi stocate interesele utilizatorilor, care sunt utilizate pentru măsurarea razei de acțiune sau în scopuri publicitare. Ca și „cookie-uri terțe” sunt oferite cookie-uri de la alți furnizori decât operatorul ofertei. (Dacă sunt numai cookie-urile acestuia, vorbim despre „cookie-uri primare”.) Putem folosi cookie-uri temporare și permanente și explicăm acest lucru în cadrul declarației noastre privind protejarea datelor. Dacă utilizatorii nu doresc să fie stocate cookie-uri pe calculatorul lor, aceștia sunt rugați să dezactiveze funcţia corespunzătoare din configuraţia programului de navigare. Cookie-urile stocate pot fi șterse în configuraţia programului de navigare. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte de pe Internet. O opoziție generală la utilizarea cookie-urilor folosite în scopuri publicitare poate fi declarată prin multe servicii; în special în cazul urmăririi, pe situl http://www.aboutads.info/choices/ sau situl http://www.youronlinechoices.com/. În plus, stocarea cookie-urilor poate fi realizată prin dezactivarea acestora în configuraţia programului de navigare. Vă rugăm să rețineți faptul că în acest caz nu pot fi utilizate toate funcțiile acestei oferte de pe Internet.

 

17 Google Analytics

Utilizăm, pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analizarea, optimizarea și utilizarea comercială a ofertei noastre de pe Internet, în sensul art. 6, alin. 1, lit. f. RGPD) Google Analytics, un serviciu de analizare a siturilor furnizat de Google LLC („Google”). Google utilizează cookie-uri. Informațiile generate de cookie despre utilizarea ofertei de către utilizatori sunt, de obicei, transmise la un server Google din SUA și stocate acolo. Google este certificat în baza Acordului privind scutul de protecție a vieții private și oferă prin aceasta o garanție de respectare a legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google va folosi aceste informaţii în numele nostru, pentru a evalua utilizarea ofertei noastre de către utilizatori, pentru a alcătui rapoarte despre activităţile din cadrul acestei oferte de pe Internet și pentru a ne furniza alte servicii legate de utilizarea acestei oferte de pe Internet şi utilizarea Internetului. În acest caz, din datele prelucrate pot fi create profiluri de utilizare pseudonime ale utilizatorilor. Utilizăm Google Analytics numai cu anonimizarea IP activată. Aceasta înseamnă că adresa IP a utilizatorilor va fi scurtată de către Google în statele-membre ale Uniunii Europene sau în alte state-părţi la Acordul privind Spațiul Economic European. Doar în cazuri excepționale se transmite adresa IP completă către un server Google din SUA și se scurtează acolo. Adresa IP transmisă de programul de navigare al utilizatorului nu va fi compilată cu alte date ale Google. Utilizatorii pot împiedica salvarea cookie-urilor prin configurarea corespunzătoare a programului de navigare; utilizatorii pot împiedica, de asemenea, colectarea la Google a datelor generate de cookie şi referitoare la utilizarea ofertei de către ei, precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând acest program auxiliar: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pentru mai multe informații despre utilizarea datelor de către Google şi posibilităţile de configurare și opoziție, vizitați siturile Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Utilizarea datelor de către Google când utilizați situri sau programe ale partenerilor noștri”), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Utilizarea datelor în scopuri publicitare”), http://www.google.de/settings/ads („Gestionarea informațiilor pe care Google le utilizează pentru a vă afișa anunțuri publicitare”). Ca să împiedicaţi înregistrarea de date de către Google Analytics, ca alternativă la instalarea programului auxiliar, în special în programele de navigare ale calculatoarelor portabile, apăsaţi aici: Dezactivați Google Analytics Prin aceasta, pe dispozitiv este salvat un așa-numit cookie Opt-Out, care împiedică colectarea viitoare de date de către Google Analytics în momentul vizitării acestui site web.

 

18 Google Universal Analytics

Utilizăm Google Analytics în structură ca „Universal-Analytics”. "Universal Analytics" desemnează o procedură a Google Analytics, în care analiza utilizatorului se realizează pe baza unui ID de utilizator pseudonim şi astfel se creează un profil pseudonim al utilizatorului cu informaţii din utilizarea mai multor dispozitive diferite (așa-numitul „Cross-Device-Tracking”).

 

19 Google Adwords Conversion Tracking

Pentru a înregistra statistic utilizarea site-ului nostru și pentru a o evalua în scopul optimizării site-ului nostru web pentru dumneavoastră, folosim, de asemenea, Google Conversion Tracking. Baza juridică este art. 6, alin. 1, p. 1, lit. f RGPD. La aceasta, Google Adwords va seta un cookie (vezi cifra 4) pe calculatorul dumneavoastră, dacă ați ajuns pe site-ul nostru web printr-un anunț Google. Aceste cookie-uri își pierd valabilitatea după 30 de zile și nu sunt utilizate pentru identificarea personală. Dacă utilizatorul vizitează anumite pagini ale site-ului web al clientului Adwords și cookie-ul nu a expirat încă, Google și clientul pot recunoaște faptul că utilizatorul a făcut clic pe anunț și a fost redirecționat către această pagină. Fiecare client Adwords primește un cookie diferit. Cookie-urile nu pot fi deci urmărite prin site-urile web ale clienților Adwords. Informațiile colectate utilizând cookie-ul de conversie sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie pentru clienții Adwords care au optat pentru Conversion Tracking. Clienții Adwords află numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțul lor și care au fost redirecționați către o pagină prevăzută cu o Conversion Tracking Tag. Cu toate acestea, ei nu primesc informații care permit identificarea personală a utilizatorilor. Dacă nu doriți să participați la procesul de urmărire, puteți, de asemenea, să refuzați setarea unui cookie necesară pentru acest lucru - de exemplu, prin setarea browser-ului care dezactivează în general setarea automată a cookie-urilor. De asemenea, puteți dezactiva cookie-urile pentru urmărirea conversiilor, setând browser-ul dumneavoastră astfel încât cookie-urile de pe domeniul „www.googleadservices.com” să fie blocate. Puteți găsi instrucțiunile de protecție a datelor ale Google privind urmărirea conversiilor aici (https://services.google.com/sitestats/de.html).

 

20 Google Maps

Integrăm hărțile serviciului „Google Maps” al furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarația privind protejarea datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, Opțiune de refuzare: https://adssettings.google.com/authenticated. Prin vizita pe situl, Google primește informația că ați accesat subpagina corespunzătoare a sitlui nostru. În plus, sunt transmise diverse date cu caracter personal generale, cum ar fi adresa IP, data și ora solicitării, conținutul solicitării, stadiul accesului, cantitatea de date transferate în fiecare caz, situl de la care vine solicitarea, programul de navigare, sistemul de operare și interfața acestuia, limba și versiunea programului de navigare, diferența de fus orar față de GMT. Acest lucru are loc indiferent dacă Google pune la dispoziție un cont de utilizator în care sunteți autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Atunci când sunteți autentificat la Google, datele dumneavoastră vor fi atribuite direct contului dumneavoastră. Dacă nu doriți asocierea cu profilul dumneavoastră Google, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. Google salvează datele dumneavoastră ca profiluri de utilizare și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau de design bazat pe nevoi al site-ului său web. O astfel de evaluare se realizează în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru a furniza publicitate bazată pe nevoi și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitatea dumneavoastră pe situl nostru. Aveți dreptul să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizator și trebuie să contactați Google pentru exercitarea acestuia.

 

21 Profiluri sociale

Avem profiluri în rețele și platforme sociale pentru a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi pe acestea și pentru a îi putea informa acolo despre serviciile noastre. La accesarea respectivelor rețele și platforme, se aplică termenii și condițiile comerciale și directivele privind prelucrarea datelor ale operatorilor acestora. În măsura în care nu este prevăzut altfel în declarația noastră de confidențialitate, prelucrăm datele utilizatorilor, atâta timp cât aceștia comunică cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale, de exemplu, scriu la profilurile noastre sau ne trimit mesaje.

 

22 Integrarea serviciilor și a materialelor de la terți

Utilizăm în cadrul ofertei noastre de pe Internet, pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analizarea, optimizarea și utilizarea comercială a ofertei noastre de pe Internet, în sensul art. 6, alin. 1, lit. f. RGPD) oferte de materiale sau de servicii de la furnizori terți, pentru a integra materialele și serviciile acestora, cum ar fi, de exemplu, filme sau tipuri de semne (denumite în continuare unitar „materiale”). Acest lucru presupune întotdeauna faptul că furnizorii terți ai acestor conținuturi detectează adresa IP a utilizatorilor, deoarece fără adresa IP nu ar putea trimite materialele la programul de navigare. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestor materiale. Ne străduim să folosim numai materiale a căror furnizori utilizează adresa IP numai pentru trimiterea materialelor. Furnizorii terți pot utiliza, de asemenea, așa-numitele Pixel-Tags (elemente grafice invizibile, denumite și „web beacons”) în scopuri statistice sau publicitare. Prin intermediul „Pixel-Tags” pot fi evaluate informații, precum traficul de vizitatori pe paginile acestui sit. Informațiile pseudonim pot fi salvate, de asemenea, în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului şi includ, printre altele, informaţii tehnice despre programul de navigare şi sistemul de operare, situri-sursă, timpul vizitei, precum şi informaţii suplimentare privind utilizarea ofertei noastre de pe Internet, şi pot fi conectate cu astfel de informaţii din alte surse.

 

23 Google Fonts

Încorporăm tipurile de semne („Google Fonts”) ale furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarația privind protejarea datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, Opțiune de refuzare: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

24 Youtube

Încorporăm filme de pe platforma „YouTube” a furnizorului Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA. Declarația privind protejarea datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, Opțiune de refuzare: https://adssettings.google.com/authenticated. La vizitarea sitului, YouTube primește informația că ați vizitat o anumită pagină. În plus, sunt transmise diverse date cu caracter personal generale, cum ar fi adresa IP, data și ora solicitării, conținutul solicitării, stadiul accesului, cantitatea de date transferate în fiecare caz, situl de la care vine solicitarea, programul de navigare, sistemul de operare și interfața acestuia, limba și versiunea programului de navigare, diferența de fus orar față de GMT. Acest lucru are loc indiferent dacă YouTube pune la dispoziție un cont de utilizator în care sunteți autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Atunci când sunteți autentificat la Google, datele dumneavoastră vor fi atribuite direct contului dumneavoastră. Dacă nu doriți asocierea cu profilul dumneavoastră YouTube, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. YouTube salvează datele dumneavoastră ca profiluri de utilizare și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau de design bazat pe nevoi al sitului său. O astfel de evaluare se realizează în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru a furniza publicitate bazată pe nevoi și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitatea dumneavoastră pe situl nostru. Aveți dreptul să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizator și trebuie să contactați YouTube pentru exercitarea acestuia.

 

25 Utilizarea plug-in-urilor sociale Facebook

Utilizăm, pe baza intereselor noastre legitime (de exemplu, interesul pentru analiza, optimizarea și operarea economică a ofertei noastre de pe Internet, în sensul art. 6, alin. 1, lit. f. RGPD), plug-in-uri sociale („plug-in-uri”) ale rețelei sociale facebook.com, care este operată de către Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanda („Facebook”). Plug-in-urile pot reprezenta elemente de interacțiune sau conținuturi (de exemplu, videoclipuri, elemente grafice sau contribuții de text) și pot fi recunoscute pe una dintre siglele Facebook („f” alb pe plăci albastre, termenii „Like”, „Îmi place” sau un semn „Thumbs up”) sau sunt marcate cu adăugarea "plug-in social Facebook". Lista și aspectul plug-in-urilor sociale Facebook pot fi vizualizate aici: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook este certificat în baza Acordului privind scutul de protecție a vieții private și oferă prin aceasta o garanție de respectare a legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active). Când un utilizator apelează o funcție a acestei oferte de pe Internet care include un astfel de plug-in, dispozitivul său stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook. Conținutul plug-in-ului este transmis prin Facebook direct către dispozitivul utilizatorului și încorporat de acesta în oferta de pe Internet. În acest caz, pot fi create profiluri de utilizare ale utilizatorilor din datele prelucrate. Prin urmare, nu avem nicio influență asupra volumului datelor pe care Facebook le colectează cu ajutorul acestui plug-in și, prin urmare, informăm utilizatorii în funcție de cunoștințele noastre. Prin integrarea plug-in-urilor, Facebook primește informația că un utilizator a accesat pagina corespunzătoare a ofertei de pe Internet. Dacă utilizatorul este autentificat în Facebook, Facebook poate atribui vizita contului său de Facebook. Dacă utilizatorii interacționează cu plug-in-urile, de exemplu, apasă butonul Like sau lasă un comentariu, informația corespunzătoare este transmisă de pe dispozitivul dumneavoastră direct către Facebook și salvată acolo. Dacă un utilizator nu este membru Facebook, există totuși posibilitatea ca Facebook să afle și să salveze adresa sa IP. Potrivit Facebook, în Germania se salvează doar o adresă IP anonimizată. Scopul şi domeniul de aplicare al colectării datelor şi prelucrarea şi utilizarea ulterioară a datelor de către Facebook, precum și drepturile respective și opţiunile de setare pentru protecția vieţii private a utilizatorilor, pot fi extrase de către aceștia din politica de confidențialitate a Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. Dacă un utilizator este membru Facebook și nu dorește ca Facebook să colecteze date despre el prin intermediul acestei oferte de pe Internet și să le conecteze cu datele sale de membru salvate pe Facebook, acesta trebuie să se deconecteze din Facebook și să își șteargă cookie-urile înainte de a utiliza oferta noastră de pe Internet. Alte setări și opoziții privind utilizarea datelor în scopuri publicitare sunt posibile în cadrul setărilor de profil Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads sau prin pagina americană http://www.aboutads.info/choices/ sau pagina UE http://www.youronlinechoices.com/. Setările sunt independente de platformă, adică sunt adoptate pentru toate dispozitivele, cum ar fi computerele desktop sau dispozitivele mobile.

 

26 Notă generală despre Instagram, Xing, LinkedIn

Cu privire la Instagram, Xing și LinkedIn, folosim plug-in-uri sociale. În principiu, se folosește așa numita soluție cu două clicuri. Cu alte cuvinte, atunci când vizitați site-ul nostru, inițial nu sunt transmise date cu caracter personal furnizorilor de plug-in-uri. Puteți recunoaște furnizorul plug-in-ului prin intermediul marcajului de pe caseta de deasupra primei litere sau al siglei. Vă oferim posibilitatea de a comunica direct cu furnizorul plug-in-ului prin intermediul butonului. Dacă apăsaţi pe câmpul marcat și îl activați, furnizorul plug-in-ului primește informația că ați vizitat situl corespunzător al ofertei noastre. Dacă este necesar, potrivit furnizorului respectiv, adresa dumneavoastră IP va fi anonimizată în Germania imediat după colectare. Prin activarea plug-in-ului, datele cu caracter personal vor fi transmise de la dumneavoastră către furnizorul respectiv de plug-in și salvate acolo (la furnizori americani din SUA). Întrucât furnizorii de plug-in-uri efectuează colectarea de date în special prin intermediul cookie-urilor, vă recomandăm să ștergeți toate cookie-urile înainte de a face clic pe caseta de culoare gri prin intermediul setării de securitate a browser-ului dumneavoastră. Facem trimitere la faptul că nu avem nicio influență asupra datelor colectate și operațiunilor de prelucrare a datelor și că nu ne sunt cunoscute amploarea colectării datelor, scopurile prelucrării sau perioadele de păstrare. De asemenea, nu avem informații privind ștergerea datelor colectate de către furnizorii de plug-in-uri. Se presupune că furnizorii de plug-in-uri salvează datele colectate despre dumneavoastră ca profiluri de utilizare şi, dacă este necesar, le utilizează pe acestea în scopuri de publicitate, cercetare de piaţă și/sau de design bazat pe nevoie al unui site web. Aveți dreptul, în principiu, să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizare și trebuie să contactați furnizorul de plug-in-uri respectiv pentru exercitarea acestuia. Prin intermediul plug-in-urilor vă oferim posibilitatea de a interacționa cu rețelele sociale și cu alți utilizatori, astfel încât să ne putem îmbunătăți oferta și să o facem mai interesantă pentru dumneavoastră în calitate de utilizator. Baza legală pentru utilizarea plug-in-urilor este art. 6, alin. 1, p. 1, lit. f RGPD. Transferul de date are loc indiferent dacă aveți un cont la furnizorul de plug-in-uri și sunteți autentificat acolo. Dacă sunteți autentificat la furnizorul de plug-in-uri, datele dumneavoastră colectate la noi vor fi atribuite direct contului existent la furnizorul de plug-in-uri. Dacă apăsați butonul activat și de exemplu, dacă conectați pagina printr-un link, furnizorul de plug-in-uri salvează și aceste informații în contul dumneavoastră de utilizator și le comunică în mod public contactelor dumneavoastră. Vă recomandăm să vă deconectați în mod regulat după utilizarea unei rețele sociale, dar mai ales înainte de activarea butonului, deoarece astfel puteți împiedica o asociere cu profilul dumneavoastră la furnizorul de plug-in-uri.

 

27 Instagram

În cadrul ofertei noastre de pe Internet pot fi încorporate funcții și conținuturi ale serviciului Instagram, oferit de Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, SUA. Acestea pot include, de exemplu, conținuturi precum imagini, videoclipuri sau texte și butoane, cu care utilizatorii își fac cunoscută părerea cu privire la conținuturi, se pot abona la autorii conținuturilor sau la contribuțiile noastre. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Instagram, Instagram poate asocia accesarea conținuturilor și funcțiilor menționate mai sus cu profilurile utilizatorilor de acolo. Declarația Instagram privind protejarea datelor: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

28 Xing

În cadrul ofertei noastre de pe Internet pot fi încorporate funcții și conținuturi ale serviciului Xing, oferit de XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germania. Acestea pot include, de exemplu, conținuturi precum imagini, videoclipuri sau texte și butoane, cu care utilizatorii își fac cunoscută părerea cu privire la conținuturi, se pot abona la autorii conținuturilor sau la contribuțiile noastre. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei Xing, Xing poate asocia accesarea conținuturilor și funcțiilor menționate mai sus cu profilurile utilizatorilor de acolo. Declaraţia Xing privind protejarea datelor: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

 

29 LinkedIn

n cadrul ofertei noastre de pe Internet pot fi încorporate funcții și materiale ale serviciului LinkedIn oferit de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. Acestea pot fi de exemplu imagini, filme sau texte și butoane, cu care utilizatorii pot să distribuie pe LinkedIn materiale din această ofertă. Dacă utilizatorii sunt membri ai platformei LinkedIn, LinkedIn poate asocia accesarea materialelor și a funcțiilor menționate mai sus cu profilurile utilizatorilor de acolo. Declarația LinkedIn privind protejarea datelor: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn este certificat în baza Acordului privind scutul de protecție a vieții private și oferă prin aceasta o garanție de respectare a legislației europene privind protecția datelor (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Declarația privind protejarea datelor: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opțiune de refuzare: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Modificări și actualizări ale declarației privind protejarea datelor
Vă rugăm să vă informați periodic cu privire la conținutul declarației noastre privind protejarea datelor. Adaptăm declarația privind protejarea datelor de îndată ce modificările prelucrărilor de date efectuate de noi fac acest lucru necesar. Vă informăm imediat ce prin modificări devine necesară participarea dumneavoastră (de exemplu, consimțământul) sau altă înştiinţare individuală.
scroll top