Menu

PROTEJAREA DATELOR

Utilizarea sitului

Ne bucură interesul dumneavoastră faţă de situl nostru. Protejarea vieții dumneavoastră private este foarte importantă pentru noi. În cele ce urmează vă informăm în detaliu despre utilizarea datelor dumneavoastră.

1 Declarație privind protejarea datelor

Această declarație vă explică natura, măsura și scopul prelucrării datelor cu caracter personal (denumite în continuare pe scurt „date”) în cadrul ofertei noastre de pe Internet și al siturilor, al funcțiilor, al conținutului și al altor prezentări de pe Internet care sunt legate de aceasta, de exemplu, al profilurilor noastre sociale (denumite în continuare colectiv „oferta de pe Internet”). În plus, sunt prezentate principiile generale ale colectării datelor de către noi. În ceea ce privește noţiunile utilizate, precum, de exemplu, „prelucrare” sau „operator”, facem trimitere la definițiile din articolul 4 din Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Această procedură de protejare a datelor prevalează procedurii noastre generale de protejare a datelor (informații obligatorii în conformitate cu articolul 12 și următoarele din RGPD). În măsura în care în această procedură protejare a datelor nu sunt prevăzute reguli de utilizare a sitului, se aplică regulile corespunzătoare din procedura generală de protejare a datelor.

 

2 Datele de contact ale operatorului

Operatorul, în conformitate cu art. 4, alin. 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD) este
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach/Rhön,
info@desoi.de (Vezi informațiile despre societate!).

Datele de contact ale responsabilului de protejarea datelor

Date de contact (comerciale)
societate: BerIsDa GmbH
adresă: Rangstraße 9,
36037 Fulda
telefon: +49 / 661 29 69 80 90
e-mail: datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Măsura prelucrării datelor cu caracter personal

În principiu, colectăm și folosim datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru furnizarea unui sit funcțional, precum și a materialelor și a serviciilor noastre. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc în mod regulat numai cu consimțământul utilizatorului. Se face excepție când nu se poate obține consimțământul prealabil din motive de fapt și prelucrarea datelor este permisă prin lege.

 

4 Baza juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care obținem consimțământul persoanei vizate pentru operaţiile de prelucrare a datelor cu caracter personal, articolul 6 alin. 1 lit. a din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD) servește ca bază juridică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, care este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte, art. 6 alin. 1 lit. b RGPD servește drept bază juridică. Acest lucru este valabil şi pentru operaţiile de prelucrare necesare pentru luarea măsurilor precontractuale. În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații juridice a societăţii noastre, art. 6 alin. 1 lit. c RGPD servește drept bază juridică. Pentru cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesară o prelucrare a datelor cu caracter personal, art. 6 alin. 1 lit. d RGPD servește drept bază juridică. Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea unui interes legitim al societății noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra primului interes amintit, atunci art. 6, alin. 1 lit. f RGPD servește drept bază juridică pentru prelucrare.

 

5 Găzduire și trimiterea de mesaje prin e-mail

Serviciile de găzduire utilizate de noi servesc la furnizarea următoarelor servicii: servicii de infrastructură şi platformă, capacitate de calcul, spațiu de stocare și servicii de baze de date, trimitere de mesaje prin e-mail, servicii de securitate, precum şi servicii tehnice de întreţinere, pe care le utilizăm pentru administrarea acestei oferte pe Internet. Pentru aceasta, noi, respectiv furnizorul nostru de servicii de găzduire, prelucrăm datele de inventar, datele de contact, datele de conținut, datele contractuale, datele de utilizare, metadatele și datele de comunicare ale clienților, ale părților interesate și ale vizitatorilor acestei oferte de pe Internet pe baza intereselor noastre legitime de furnizare eficientă și sigură a acestei oferte, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f RGPD, coroborat cu art. 28 RGPD (încheierea contractului de prelucrare a comenzilor).

 

6 Colectarea datelor de acces și a jurnalelor

Noi, respectiv furnizorul nostru de servicii de găzduire, colectează pe baza intereselor noastre legitime, în sensul art. 6, alin. 1 lit. f. RGPD, date privind fiecare acces la serverul pe care se află acest serviciu (jurnalele serverului). Datele de acces includ numele sitului vizitat, fișierul, data și ora vizitei, cantitatea de date transmise, mesajul privind reuşita accesării, programul de navigare şi versiunea acestuia, sistemul de operare a calculatorului, adresa de la care s-a făcut trimiterea, adresa IP şi furnizorul solicitant. Informațiile din jurnale sunt stocate din motive de securitate (de exemplu, pentru investigarea activităților abuzive sau frauduloase) timp de maximum 7 zile și apoi șterse. Datele a căror păstrare ulterioară este necesară în scopuri probatorii nu sunt șterse până la clarificarea definitivă a incidentului respectiv.

 

7 Drepturile persoanelor vizate

Aveți dreptul să solicitați să fiţi informat dacă se prelucrează date referitoare la dumneavoastră și care sunt aceste date, precum și dreptul la alte informații și la o copie a datelor în conformitate cu art. 15 din RGPD. Aveți, în conformitate cu art. 16 RGPD, dreptul să solicitați completarea datelor referitoare la dumneavoastră sau corectarea datelor incorecte referitoare la dumneavoastră. În conformitate cu art. 17 RGPD, aveți dreptul să solicitați ștergerea imediată a datelor referitoare la dumneavoastră sau să solicitați o limitare a prelucrării datelor în conformitate cu art. 18 RGPD. Aveți dreptul să solicitați ca datele referitoare la dumneavoastră pe care ni le-ați furnizat să fie obținute în conformitate cu art. 20 RGPD și să solicitați transmiterea acestora altor operatori. Aveți în plus, în conformitate cu art. 77 RGPD, dreptul de a înainta o plângere la autoritatea competentă.

 

8 Dreptul de revocare

Aveți dreptul să revocați pe viitor în conformitate cu art. 7, alin. 3 RGPD consimțămintele acordate.

 

9 Dreptul la opoziție

Dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, îl puteți revoca în orice moment. Această revocare afectează permiterea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal după ce ne-ați comunicat-o. În măsura în care ne bazăm pe echilibrul intereselor în cazul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți opune prelucrării. Acesta este cazul în special dacă prelucrarea nu este necesară pentru executarea unui contract cu dumneavoastră, ceea ce indicăm în descrierea fiecărei funcții din această declarație. În momentul exercitării unei astfel de opoziții, vă rugăm să expuneți motivele pentru care datele dumneavoastră cu caracter personal nu ar trebui să fie prelucrate așa cum am făcut noi. Dacă obiecția dumneavoastră este justificată, vom examina situația și vom întrerupe, respectiv vom adapta, prelucrarea datelor sau vă vom arăta motivele noastre întemeiate și legitime pe baza cărora vom continua prelucrarea. Bineînțeles că vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri publicitare și analizării acestora. Vă rugăm să îi comunicați direct operatorului sus-menționat că vă împotriviţi prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare.

 

10 Ștergerea datelor

Datele prelucrate de noi sunt șterse sau prelucrarea acestora este limitată, în conformitate cu art. 17 și 18 RGPD. În măsura în care nu este indicat în mod expres în această declarație, datele salvate de noi sunt șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopul lor dacă nu suntem obligaţi prin lege să le păstrăm. În măsura în care datele nu sunt șterse deoarece sunt necesare pentru alte scopuri admise de lege, prelucrarea acestora va fi limitată. Aceasta înseamnă că datele sunt blocate și nu sunt prelucrate în alte scopuri. Acest lucru este valabil de exemplu pentru datele care trebuie păstrate din motive comerciale sau fiscale. Conform cerințelor legale din Germania, datele se păstrează de obicei 6 ani, în conformitate cu articolul 257, alin. 1 HGB (portofolii de tranzacționare, inventare, bilanţuri de deschidere, situații financiare anuale, scrisori comerciale, documente contabile etc.), sau 10 ani, în conformitate cu articolul 147, alin. 1 AO (registre, evidențe, rapoarte de gestiune, documente contabile, scrisori comerciale, documente relevante pentru impozitare etc.).

 

11 Magazin electronic

Dacă doriți să comandați în magazinul nostru electronic, pentru încheierea contractului este necesar să vă introduceţi datele personale de care avem nevoie pentru prelucrarea comenzii dumneavoastră. Informațiile obligatorii necesare pentru executarea contractelor sunt marcate separat dacă este cazul, alte informații sunt facultative. Prelucrăm datele furnizate de dumneavoastră pentru a vă prelucra comanda. În acest scop putem transmite datele dumneavoastră de plată către banca noastră. Baza juridică pentru aceasta este art. 6, alin. 1, p. 1, lit. b RGPD. Puteți deschide un cont de client, prin intermediul căruia vă putem stoca datele pentru achiziții ulterioare. În momentul deschiderii unui cont, datele furnizate de dumneavoastră vor fi stocate revocabil în „Contul meu”. Puteți oricând să solicitaţi ștergerea tuturor celorlalte date, inclusiv a contului dumneavoastră de utilizator, în spaţiul pentru clienți. De asemenea, putem prelucra informațiile furnizate de dumneavoastră pentru a vă informa despre alte produse interesante din portofoliul nostru sau pentru a vă trimite mesaje cu informații tehnice. Datorită reglementărilor comerciale și fiscale, suntem obligați să vă stocăm zece ani adresa, datele de plată și datele de comandă. Cu toate acestea, după doi ani, limităm prelucrarea, adică datele dumneavoastră sunt utilizate numai pentru respectarea obligațiilor juridice. Pentru a împiedica accesul neautorizat al terților la datele dumneavoastră personale, în special datele financiare, operaţia de comandare este criptată folosind tehnologia TLS.

 

12 Criptare SSL

Acest sit utilizează o criptare SSL din motive de securitate și pentru a proteja transmiterea materialelor confidenţiale, de exemplu a solicitărilor pe care ni le trimiteți în calitate de administrator de sit. Puteți recunoaște o conexiune criptată prin faptul că adresa se schimbă de la „http://” la „https://” și se afişează simbolul unui lacăt în câmpul pentru adresă. Când criptarea SSL este activată, datele transmise nouă de către dumneavoastră nu pot fi citite de terți.

 

13 Buletin informativ

Cu următoarele notificări vă informăm despre conținutul buletinului nostru informativ, precum și despre procedura de înregistrare, trimitere și evaluare statistică, precum și despre drepturile dumneavoastră de opoziție. Prin abonarea la buletinul nostru informativ, sunteți de acord cu primirea și cu procedurile descrise. Conținutul buletinului informativ: Noi trimitem buletine informative, mesaje prin e-mail și alte înştiinţări electronice cu informații publicitare (denumite în continuare „buletine informative”) numai cu consimțământul destinatarului sau cu permisiune juridică. În măsura în care conținutul este descris în mod concret în cadrul unei abonări la buletinul informativ, acesta este relevant pentru consimțământul utilizatorilor. Buletinele noastre informative conțin informații despre serviciile noastre și despre noi. Confirmarea şi documentarea abonării: abonarea la buletinul nostru informativ trebuie confirmată. Aceasta înseamnă că veți primi după abonare un mesaj prin e-mail, în care vi se solicită confirmarea abonării. Această confirmare este necesară pentru ca nimeni să nu se poată abona cu adrese de e-mail la care nu au acces. Abonarea la buletinul informativ va fi documentată pentru a putea dovedi procesul de înregistrare în conformitate cu cerințele juridice. Se stochează momentul abonării și momentul confirmării, precum și adresa IP. De asemenea, se înregistrează modificările aduse datelor dumneavoastră care sunt stocate la furnizorul de servicii de trimitere de mesaje. Date abonării: Pentru a vă abona la buletinul informativ, este suficient să furnizați adresa dumneavoastră de e-mail. Puteţi să vă indicaţi numele, ca să ne adresăm personal în buletinul informativ. Trimiterea buletinului informativ și urmărirea succesului acestuia se fac cu consimțământul destinatarului, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. a, art. 7 RGPD. Documentarea abonării se face pe baza intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f RGPD. Interesul nostru constă în folosirea unui program pentru buletine informative, care este ușor de utilizat și sigur, care să ne servească interesele comerciale și să corespundă așteptărilor utilizatorilor și care ne permite să dovedim consimțămintele. Dezabonae / Revocare - Puteți să vă dezabonaţi de la buletinul nostru informativ în orice moment, adică să vă revocați consimțământul. La sfârşitul fiecărui buletin este un buton pentru dezabonare. Putem stoca adresele de e-mail furnizate nouă cel mult trei ani pe baza intereselor noastre legitime înainte să le ştergem din lista destinatarilor de buletine informative, pentru a putea dovedi un consimţământ acordat anterior. Prelucrarea acestor date este limitată la scopul unei posibile apărări împotriva revendicărilor. O cerere individuală de ștergere este posibilă în orice moment, în măsura în care este confirmată, în același timp, existența unui consimțământ anterior. Toate datele buletinului informativ sunt salvate în Germania pe servere protejate. Furnizorul de servicii de trimitere de mesaje utilizează centre de date certificate și folosește copii de siguranță dublu redundante. Cu agenția responsabilă pentru buletinele noastre informative este încheiat un contract de prelucrare a datelor privind comenzile.

 

14 Buletin informativ - furnizor de servicii de trimitere de mesaje

Expedierea buletinului informativ are loc prin intermediul mailingwork, un serviciu al mailingwork GmbH. Normele de protejare a datelor ale acestui furnizor sunt publicate aici: https://mailingwork.de/datenschutz. Apelăm la acest furnizor pe baza intereselor noastre legitime, în conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. f RGPD și cu un contract de prelucrare a comenzilor, în conformitate cu art. 28, alin. 3, p. 1 RGPD. Acest furnizor poate folosi datele destinatarului sub formă de pseudonim, adică fără asociere cu un utilizator, pentru optimizarea sau îmbunătăţirea serviciilor proprii, de exemplu, pentru optimizarea tehnică a trimiterii şi prezentarea buletinului informativ sau în scopuri statistice. Cu toate acestea, furnizorul de servicii de trimitere nu utilizează datele destinatarilor buletinului informativ pentru a li se adresa el însuși acestora sau pentru a le transmite datele către terțe părți.

 

15 Buletin informativ - urmărirea succesului

Buletinele informative conţin un aşa-numit „indicator”, adică un fişier de mărimea unui pixel, care este deschis la deschiderea buletinului informativ de pe serverul nostru, respectiv, dacă apelăm la un furnizor de servicii de trimitere de mesaje, de pe serverul acestuia. Când este deschis acest fişier, sunt colectate în primul rând informații tehnice, cum ar fi informații despre programul de navigare și sistemul dumneavoastră, precum și adresa IP și momentul deschiderii. Aceste informații sunt utilizate pentru îmbunătățirea din punct de vedere tehnic a serviciilor cu ajutorul datelor tehnice sau a grupurilor-țintă și a comportamentului lor de citire, pe baza locurilor deschiderii (care pot fi determinate cu ajutorul adresei IP) sau a momentului accesului. În statistică se încadrează şi următoarele informaţiiŞ dacă buletinele informative sunt deschise, când sunt deschise şi ce trimiteri sunt urmate. Din motive tehnice, aceste informații pot fi corelate cu destinatarul buletinului informativ. Cu toate acestea, nu este nici scopul nostru, nici cel al furnizorului de servicii de trimitere, dacă este utilizat, să îi observăm pe anumiţi utilizatori. Evaluările ne servesc mai mult pentru a recunoaște obiceiurile de citire ale utilizatorilor noștri și pentru a ne adapta materialele la acestea sau pentru a trimite materiale în funcție de interesele utilizatorilor noștri. Puteți obiecta la această urmărire în orice moment, apăsând pe butonul special prezent în fiecare mesaj sau informându-ne pe altă cale. Informațiile sunt stocate atât timp cât sunteţi abonat la buletinul informativ. După abonare, stocăm datele pur statistic și anonim.

 

16 Cookies

„Cookie-urile” sunt fișiere mici care sunt stocate pe calculatoarele utilizatorilor. În cookie-uri pot fi stocate diferite informații. Un cookie este folosit în principal pentru a stoca informațiile despre un utilizator (respectiv despre aparatul pe care este stocat cookie-ul) în timp ce vizitează o ofertă sau după aceea. Cookie-urile temporare sau de sesiune sunt șterse după ce un utilizator părăsește o ofertă și închide programul de navigare. Într-un astfel de cookie poate fi stocat, de exemplu, conținutul unui coș de cumpărături într-un magazin electronic sau stadiul de legitimare. „Permanente” sau „persistente” sunt denumite cookie-urile care rămân stocate chiar și după închiderea programului de navigare. Astfel, stadiul de legitimare poate fi stocat, de exemplu, dacă utilizatorii îl accesează după mai multe zile. De asemenea, într-un astfel de cookie pot fi stocate interesele utilizatorilor, care sunt utilizate pentru măsurarea razei de acțiune sau în scopuri publicitare. Ca și „cookie-uri terțe” sunt oferite cookie-uri de la alți furnizori decât operatorul ofertei. (Dacă sunt numai cookie-urile acestuia, vorbim despre „cookie-uri primare”.) Putem folosi cookie-uri temporare și permanente și explicăm acest lucru în cadrul declarației noastre privind protejarea datelor. Dacă utilizatorii nu doresc să fie stocate cookie-uri pe calculatorul lor, aceștia sunt rugați să dezactiveze funcţia corespunzătoare din configuraţia programului de navigare. Cookie-urile stocate pot fi șterse în configuraţia programului de navigare. Excluderea cookie-urilor poate duce la restricții funcționale ale acestei oferte de pe Internet. O opoziție generală la utilizarea cookie-urilor folosite în scopuri publicitare poate fi declarată prin multe servicii; în special în cazul urmăririi, pe situl http://www.aboutads.info/choices/ sau situl http://www.youronlinechoices.com/. În plus, stocarea cookie-urilor poate fi realizată prin dezactivarea acestora în configuraţia programului de navigare. Vă rugăm să rețineți faptul că în acest caz nu pot fi utilizate toate funcțiile acestei oferte de pe Internet.

 

17 Google Analytics

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Ireland Limited este o filială a Google LLC cu sediul în SUA.
Google Analytics permite operatorului site-ului să analizeze comportamentul vizitatorilor site-ului. Operatorul site-ului primește diverse date de utilizare, cum ar fi vizualizările de pagină web, durata vizitei pe site, sistemele de operare utilizate și originea utilizatorului. Următoarele date cu caracter personal pot fi colectate și evaluate ca rezultat: activități ale utilizatorului, informații despre dispozitiv și browser (în special adresa IP), date despre reclamele afișate (rata de clic) și date de la partenerii de publicitate. Aceste date pot fi rezumate de Google într-un profil care este atribuit utilizatorului respectiv sau dispozitivului acestuia.
Google Analytics folosește cookie-uri și alte tehnologii de browser care permit utilizatorului să fie recunoscut în scopul analizei comportamentului utilizatorului. Aceste informații sunt folosite, printre altele, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului. Informațiile colectate de Google privind utilizarea de către dvs. a acestui site sunt de obicei transmise către un server Google în SUA și stocate acolo. De asemenea, Google transmite datele dvs. către companiile afiliate Google și altor parteneri.
Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc așadar și într-o țară terță nesecurizată. În SUA nu există un nivel de protecție a datelor comparabil cu cerințele GDPR. Puteți găsi informații suplimentare despre transmiterea către o țară terță nesecurizată în aceste informații privind protecția datelor, la „I. Informații generale privind prelucrarea datelor - 4. Transfer de date către țări terțe nesecurizate”.

Anonimizarea adresei IP (Google Analytics 4)
Folosim Google Analytics 4 pe acest site. Adresa dvs. IP este anonimizată automat. Doar în cazuri excepționale se transmite adresa IP completă către un server Google din SUA și se scurtează acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitățile și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului și de utilizarea internetului. Adresa IP furnizată de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi compilată cu alte date Google.

Anonimizarea adresei IP (Google Analytics Universal)
Am activat funcția de anonimizare a adresei IP pe acest site. În consecință, adresa dvs. IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state participante la Acordul privind Spațiul Economic European, înainte de a fi transmisă în Statele Unite. Doar în cazuri excepționale se transmite adresa IP completă către un server Google din SUA și se scurtează acolo. În numele operatorului acestui site web, Google va folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitățile și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului și de utilizarea internetului. Adresa IP furnizată de browserul dvs. în cadrul Google Analytics nu va fi compilată cu alte date Google.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Acest instrument de analiză este utilizat pe baza consimțământului dumneavoastră în conformitate cu art. art. 6, alin. 1 prop. 1 lit. a RGPD și pentru orice transmitere către o țară terță în baza art. 49 alin. 1 lit. a din RGPD. Stocarea informațiilor în dispozitivul dumneavoastră terminal are loc în baza art. 25 alin. 1 p. 1 TTDSG (Legea germană a protecției datelor în telecomunicații).

3. Scopul prelucrării datelor
Utilizarea Google Analytics pe site-ul nostru servește la analizarea comportamentului de utilizator al vizitatorilor site-ului nostru pentru a optimiza și afișa atât site-ul nostru, cât și publicitatea noastră.

4. Durata de retenție, posibilitatea de obiecție și eliminare
Datele colectate vor fi stocate până când ștergeți cookie-urile setate de Google Analytics sau scopul stocării datelor nu se mai aplică. În calitate de utilizator, aveți dreptul de a vă revoca în orice moment declarația de consimțământ conform legii privind protecția datelor. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Puteți revoca oricând consimțământul pe care l-ați acordat [simbolul amprentei din partea stângă a site-ului]. Perioada specifică de stocare a datelor prelucrate nu poate fi influențată de noi, ci este determinată de Google Ireland Limited. Datele stocate de Google la nivel de utilizator și eveniment și care sunt legate de module cookie, identificatori ai utilizatorilor (de exemplu, ID de utilizator) sau identificatori publicitari (de exemplu, module cookie DoubleClick, ID publicitar Android) sunt anonimizate sau șterse după 14 luni. Puteți găsi detalii despre acest lucru la următorul link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de
Pentru vizitatorii site-ului care nu doresc ca datele lor să fie folosite în Google Analytics, Google a dezvoltat o extensie de browser pentru a dezactiva Google Analytics. Sub următorul link puteți descărca și instala extensia de browser disponibilă: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Pentru mai multe informații despre modul de gestionare a datelor utilizatorilor cu Google Analytics, consultați Politica de confidențialitate Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro
Mai multe informații despre protecția datelor pot fi găsite și în declarația de protecție a datelor pentru Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

5. Încheierea unui contract pentru procesarea comenzii
Am încheiat un contract de procesare a comenzilor cu GOOGLE. Acesta este un contract cerut de legea privind protecția datelor, care asigură că GOOGLE prelucrează datele personale ale vizitatorilor site-ului nostru numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și cu respectarea reglementărilor privind protecția datelor (RGPD, BDSG etc.).

 

18 Google Adwords Conversion Tracking

Acest site web utilizează Google Conversion Tracking (urmărirea conversiilor Google). Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Cu ajutorul Google Conversion Tracking, noi și Google putem recunoaște dacă utilizatorul a efectuat anumite acțiuni. De exemplu, putem evalua ce butoane de pe site-ul nostru web au fost apăsate, cât de des și ce produse au fost vizualizate sau achiziționate în mod deosebit. Aceste informații sunt utilizate pentru a genera statistici de conversie. Aflăm numărul total de utilizatori care au făcut clic pe anunțurile noastre și ce acțiuni au întreprins aceștia. Nu primim nicio informație cu care putem identifica personal utilizatorul. Google însuși folosește module cookie sau tehnologii de recunoaștere comparabile pentru identificare.
Google Conversion Tracking este utilizată pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în a analiza comportamentul utilizatorilor pentru a optimiza atât site-ul, cât și publicitatea acestuia. Dacă a fost solicitat un consimțământ corespunzător (de exemplu, consimțământul pentru stocarea modulelor cookie), prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD; consimțământul poate fi revocat în orice moment.
Puteți găsi mai multe informații despre Google Conversion Tracking în politica de confidențialitate Google: https://policies.google.com/privacy?hl=ro.

 

19 Google Maps

Încorporăm hărțile serviciului „Google Maps” al furnizorului Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Utilizarea Hărților Google este în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online și al găsirii ușoare a locurilor pe care le-am indicat pe site. Aceasta constituie un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Dacă s-a solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD; consimțământul poate fi revocat în orice moment.
Declarația privind protejarea datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, Opțiune de refuzare: https://adssettings.google.com/authenticated. Prin vizita pe situl, Google primește informația că ați accesat subpagina corespunzătoare a sitlui nostru. În plus, sunt transmise diverse date cu caracter personal generale, cum ar fi adresa IP, data și ora solicitării, conținutul solicitării, stadiul accesului, cantitatea de date transferate în fiecare caz, situl de la care vine solicitarea, programul de navigare, sistemul de operare și interfața acestuia, limba și versiunea programului de navigare, diferența de fus orar față de GMT. Acest lucru are loc indiferent dacă Google pune la dispoziție un cont de utilizator în care sunteți autentificat sau dacă nu există un cont de utilizator. Atunci când sunteți autentificat la Google, datele dumneavoastră vor fi atribuite direct contului dumneavoastră. Dacă nu doriți asocierea cu profilul dumneavoastră Google, trebuie să vă deconectați înainte de activarea butonului. Google salvează datele dumneavoastră ca profiluri de utilizare și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau de design bazat pe nevoi al site-ului său web. O astfel de evaluare se realizează în special (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt autentificați) pentru a furniza publicitate bazată pe nevoi și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei sociale despre activitatea dumneavoastră pe situl nostru. Aveți dreptul să vă opuneți creării acestor profiluri de utilizator și trebuie să contactați Google pentru exercitarea acestuia.

 

20 Profiluri sociale

Avem profiluri în rețele și platforme sociale pentru a comunica cu clienții, părțile interesate și utilizatorii activi pe acestea și pentru a îi putea informa acolo despre serviciile noastre. La accesarea respectivelor rețele și platforme, se aplică termenii și condițiile comerciale și directivele privind prelucrarea datelor ale operatorilor acestora. În măsura în care nu este prevăzut altfel în declarația noastră de confidențialitate, prelucrăm datele utilizatorilor, atâta timp cât aceștia comunică cu noi în cadrul rețelelor și platformelor sociale, de exemplu, scriu la profilurile noastre sau ne trimit mesaje.

 

21 Integrarea serviciilor și a materialelor de la terți

Utilizăm în cadrul ofertei noastre de pe Internet, pe baza intereselor noastre legitime (adică interesul pentru analizarea, optimizarea și utilizarea comercială a ofertei noastre de pe Internet, în sensul art. 6, alin. 1, lit. f. RGPD) oferte de materiale sau de servicii de la furnizori terți, pentru a integra materialele și serviciile acestora, cum ar fi, de exemplu, filme sau tipuri de semne (denumite în continuare unitar „materiale”). Acest lucru presupune întotdeauna faptul că furnizorii terți ai acestor conținuturi detectează adresa IP a utilizatorilor, deoarece fără adresa IP nu ar putea trimite materialele la programul de navigare. Prin urmare, adresa IP este necesară pentru prezentarea acestor materiale. Ne străduim să folosim numai materiale a căror furnizori utilizează adresa IP numai pentru trimiterea materialelor. Furnizorii terți pot utiliza, de asemenea, așa-numitele Pixel-Tags (elemente grafice invizibile, denumite și „web beacons”) în scopuri statistice sau publicitare. Prin intermediul „Pixel-Tags” pot fi evaluate informații, precum traficul de vizitatori pe paginile acestui sit. Informațiile pseudonim pot fi salvate, de asemenea, în cookie-uri pe dispozitivul utilizatorului şi includ, printre altele, informaţii tehnice despre programul de navigare şi sistemul de operare, situri-sursă, timpul vizitei, precum şi informaţii suplimentare privind utilizarea ofertei noastre de pe Internet, şi pot fi conectate cu astfel de informaţii din alte surse.

 

22 Google Fonts

Încorporăm fonturile („Google Fonts”) furnizorului Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Când accesați o pagină, browserul dvs. încarcă fonturile web necesare în memoria cache a browserului pentru a afișa corect textele și fonturile, stabilind astfel o conexiune la serverele Google unde este transmisă adresa dvs. IP. Aceasta constituie un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD.
Declarația privind protejarea datelor: https://www.google.com/policies/privacy/, Opțiune de refuzare: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google Tag Manager

Acest site web folosește Google Tag Manager furnizat de Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda. Google Tag Manager (programul de gestionare a etichetelor Google) este utilizat pentru a gestiona etichetele site-ului web printr-o interfață, permițându-ne să controlăm integrarea precisă a serviciilor pe site-ul nostru web. Acest lucru ne permite să integrăm flexibil servicii suplimentare pentru a evalua accesul utilizatorilor la site-ul nostru web.
Google Tag Manager este utilizat pe baza intereselor noastre legitime, adică a interesului de a ne optimiza serviciile în conformitate cu articolul 6 alin. 1 lit. f din RGPD.
Informații suplimentare pot fi găsite în declarația privind protecția datelor pentru Google Tag Manager: https://www.google.ro/tagmanager/use-policy.html.

 

24 Google reCAPTCHA

Acest site web utilizează„Google reCAPTCHA” (denumit în continuare „reCAPTCHA”). Furnizorul este Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Scopul reCAPTCHA este de a verifica dacă datele sunt introduse pe acest site web (de exemplu, într-un formular de contact) de către o persoană sau de un program automat. Pentru a face acest lucru, reCAPTCHA analizează comportamentul vizitatorului site-ului pe baza diferitelor caracteristici. Această analiză începe automat de îndată ce vizitatorul site-ului web intră pe site. Pentru analiză, reCAPTCHA evaluează diverse informații (de exemplu, adresa IP, durata petrecută de vizitator pe site sau mișcările mouse-ului efectuate de utilizator). Datele colectate în timpul analizei sunt transmise către Google.
Analizele reCAPTCHA rulează complet în fundal. Vizitatorii site-ului nu sunt informați că are loc o analiză. Datele sunt stocate și analizate pe baza art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. Operatorul site-ului are un interes legitim în protejarea ofertelor sale web de spionajul automatizat abuziv și de SPAM. Dacă s-a solicitat consimțământul corespunzător, prelucrarea are loc exclusiv pe baza art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD; consimțământul poate fi revocat în orice moment.
Pentru mai multe informații despre Google reCAPTCHA, consultați politica de confidențialitate Google și termenii de utilizare Google, la următoarele linkuri: https://policies.google.com/privacy?hl=ro și https://policies.google.com/terms?hl=ro anulată.

 

25 Contact prin e-mail

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Pe site-ul web sunt furnizate adresele de e-mail și datele noastre de contact, care pot fi folosite pentru a ne contacta. În acest caz, datele cu caracter personal ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi salvate.
În acest context, datele nu vor fi transmise terților. Datele vor fi utilizate numai pentru a procesa conversația.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Baza legală pentru prelucrarea datelor transmise în timpul trimiterii unui e-mail este art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD. În cazul în care contactul prin e-mail vizează încheierea unui contract, baza legală suplimentară pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal servește doar la procesarea contactului. Aceasta include și interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor.

4. Durata stocării
Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Pentru datele cu caracter personal trimise prin e-mail, acesta se întâmplă când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din circumstanțe că respectiva chestiune a fost definitiv clarificată.

5. Opțiune de opoziție și eliminare
Dacă un utilizator ne contactează prin e-mail, acesta se poate opune oricând stocării datelor sale cu caracter personal. Într-un astfel de caz, conversația nu poate fi continuată.

În acest caz, toate datele cu caracter personal stocate în timpul contactării noastre vor fi șterse.

 

26 Formular de contact

1. Descrierea și domeniul de aplicare al prelucrării datelor
Pe site-ul nostru web este disponibil un formular de contact ce poate fi utilizat pentru a ne contacta electronic. Dacă un utilizator acceptă această opțiune, datele introduse în ecranul de introducere de date ne vor fi transmise și vor fi salvate. Aceste date sunt:
număr client, nume și prenume, stradă, număr casă, cod poștal, oraș, țară, subiect, telefon, e-mail, comentarii

Când se trimite mesajul, sunt stocate și următoarele date:
urmează o listă a datelor relevante. Exemple pot fi:
(1) Adresa IP a utilizatorului
(2) Data și ora înregistrării
Pentru prelucrarea datelor, consimțământul dvs. este obținut în timpul procesului de trimitere și se face referire la această declarație de protecție a datelor.

În acest context, datele nu vor fi transmise terților. Datele vor fi utilizate numai pentru a procesa conversația.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor
Baza legală pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. a din RGPD. În cazul în care contactul vizează încheierea unui contract, baza legală suplimentară pentru prelucrare este art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD.

3. Scopul prelucrării datelor
Prelucrarea datelor cu caracter personal din ecranul de introducere de date servește doar la procesarea contactului. Celelalte date personale procesate în timpul procesului de trimitere servesc la prevenirea utilizării incorecte a formularului de contact și la asigurarea securității sistemelor noastre de tehnologie informațională.

4. Durata stocării
Datele vor fi șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului colectării lor. Pentru datele personale din ecranul de introducere de date al formularului de contact, aceasta se întâmplă când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația se încheie atunci când se poate deduce din circumstanțe că respectiva chestiune a fost definitiv clarificată.
 
Modificări și actualizări ale declarației privind protejarea datelor
Vă rugăm să vă informați periodic cu privire la conținutul declarației noastre privind protejarea datelor. Adaptăm declarația privind protejarea datelor de îndată ce modificările prelucrărilor de date efectuate de noi fac acest lucru necesar. Vă informăm imediat ce prin modificări devine necesară participarea dumneavoastră (de exemplu, consimțământul) sau altă înştiinţare individuală.
scroll top