Menu

Protecia Lemnului

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 158281 OR shop_item_has_category.category_line_no = 158281 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 

Protecţia Lemnului

Protecţia lemnului cuprinde toate măsurile care împiedică distrugerea, respectiv deprecierea lemnului sau a structurilor din lemn. Infestarea cu mucegai veritabil este o deficienţă gravă de construcţie conform Codului civil german (BGB). De regulă, un tratament superficial nu este suficient în acest sens, astfel încât se aplică proceduri de injectare în acest scop

Avantaje și beneficii

 • Injectarea sub presiune pentru conservarea lemnului și pentru prevenirea mucegaiului permite o distribuție optimă în interiorul lemnului şi al zidăriei
 • Procedurile prin pulverizare şi prin aplicarea de spumă conferă o distribuție optimă pe suprafețe și în cavităţi intermediare
 • Producția și livrarea de tehnologii standardizate de injectare și de tip Packer
 • Construirea unor dispozitive speciale tip Packer" în conformitate cu specificaţiile unor experţi
 • Dispozitivele de injectare și de tip Packer sunt combinate cu materialele respective

Domenii de aplicaţie

 • Prevenirea și combaterea infestărilor generate prin insecte şi fungi
 • Îmbunătățirea protecţiei ignifuge
 • Creșterea rezistenței și durabilității
 • Măsuri de prevenire împotriva intemperiilor (apă, umiditate)
 • Prevenirea reinfestării zidăriei cu mucegai

Informaţii suplimentare

 • Pentru conservarea lemnului și pentru prevenirea mucegaiului trebuie ca experţi autorizaţi conform DIN 68800 să elaboreze un raport de analiză cu privire la conservarea lemnului care să includă şi propunerile de remediere
 • Folosirea unui agent de conservare a lemnului care să fie potrivit pentru mortar, d. ex. mortar spumă pentru injectare, trebuie să fie susţinută prin teste de laborator
 • Alte recomandări sunt incluse în fişele WTA
 • Materiale de injectare, respectiv agenţi de conservare a lemnului care pot fi utilizate: a se consulta lista agenţilor de conservare a lemnului care au omologarea oficială din partea autorității de supraveghere DIBT (Institutul German pentru Tehnologia Construcţiilor)
Holzschutzinjektion mit Einschlagkopf

PROCESSI DI SCHIUMATURA

Avantaje și beneficii

 • Aplicarea direcţionată a materialului într-o singură etapă de lucru
 • Material se lipeşte de materialul de construcție și poate penetra pe o perioadă mai lungă
 • Pierdere redusă de material
 • Potrivit pentru toate dispozitivele de injectare
 • Utilizare în construcții multi-strat sau în structuri cu cavități
 • Pentru aplicarea de substanţe active pe suprafețe de lemn si de zidărie
DESOI Schaumverfahren
scroll top