Menu

Indicarea rosturilor de zidarie

More Informations
Filter
Filter
Page
12

Indicarea rosturilor de zidarie

În multe cazuri, la renovarea zidăriei aparente din cărămidă sau din piatră naturală poate fi necesar să se prevină apariția igrasiei peretelui prin reînnoirea întregii rețele de chituire.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Domenii de aplicare

 • Chituirea manuală a rosturilor
 • Chituirea prin injectare în cazul unor lăţimi şi adâncimi mari ale rosturilor
 • Umplerea orificiilor adânci

Exemple de aplicare

 • Zidărie ciclopică
 • Zidărie din piatră spartă
 • Zidărie stratificată
 • Zidărie cu blocuri paralelipipedice
 • Zidărie exterioară de protecţie
 • Zidărie mixtă
 
 

Avantaje și beneficii

 • Chitul de rosturi este aplicat în mod uniform și etanş
 • Garantează o lucrare curată
 • Umplerea completă a rosturilor

Etape generale de lucru

 • Eliberarea și curățarea rosturilor
 • Umezire preliminară
 • Introducerea mortarului în rosturi
 • Prelucrarea ulterioară a rosturilor

Material utilizabil pentru rostuire

 • Mortar plastic
 • Mortar de rosturi Trass
 • Mortar de rosturi Trass, cu var
 • Mortar de rosturi, procesabil mecanic
 • Mortar de rosturi pe bază de rășini epoxidice
 • Mortar pentru turnarea unor cadre
scroll top