Menu

Indicarea rosturilor de zidarie

More Informations
Filter
Filter
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
                 LEFT JOIN shop_permissions_group_link ON shop_permissions_group_link.item_no = shop_view_active_item.item_no
  		 														AND shop_permissions_group_link.company = shop_view_active_item.company     
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 145000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 145000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Indicarea rosturilor de zidarie

În multe cazuri, la renovarea zidăriei aparente din cărămidă sau din piatră naturală poate fi necesar să se prevină apariția igrasiei peretelui prin reînnoirea întregii rețele de chituire.
Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Domenii de aplicare

 • Chituirea manuală a rosturilor
 • Chituirea prin injectare în cazul unor lăţimi şi adâncimi mari ale rosturilor
 • Umplerea orificiilor adânci

Exemple de aplicare

 • Zidărie ciclopică
 • Zidărie din piatră spartă
 • Zidărie stratificată
 • Zidărie cu blocuri paralelipipedice
 • Zidărie exterioară de protecţie
 • Zidărie mixtă
 
 

Avantaje și beneficii

 • Chitul de rosturi este aplicat în mod uniform și etanş
 • Garantează o lucrare curată
 • Umplerea completă a rosturilor

Etape generale de lucru

 • Eliberarea și curățarea rosturilor
 • Umezire preliminară
 • Introducerea mortarului în rosturi
 • Prelucrarea ulterioară a rosturilor

Material utilizabil pentru rostuire

 • Mortar plastic
 • Mortar de rosturi Trass
 • Mortar de rosturi Trass, cu var
 • Mortar de rosturi, procesabil mecanic
 • Mortar de rosturi pe bază de rășini epoxidice
 • Mortar pentru turnarea unor cadre
scroll top