Menu

Indicarea rosturilor de zidarie

More Informations
Filter
Filter
m_50215
SELECT DISTINCT shop_view_active_item.*
							FROM shop_item_has_category
							 INNER JOIN shop_view_active_item ON (
							  shop_view_active_item.company = shop_item_has_category.company AND 
							  shop_view_active_item.shop_code = shop_item_has_category.shop_code AND 
							  shop_view_active_item.language_code = shop_item_has_category.language_code AND 
                  ( 
                   shop_item_has_category.item_no = shop_view_active_item.item_no 
                  )
							  )
							 
							 WHERE (shop_item_has_category.category_line_no = 120000 OR shop_item_has_category.category_line_no = 120000 )
							 AND shop_view_active_item.language_code = 'ENU'
							 AND shop_view_active_item.company = 'DESOI'
							 AND shop_view_active_item.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.company = 'DESOI'
							 AND shop_item_has_category.shop_code = 'B2B'
							 AND shop_item_has_category.language_code = 'ENU'
							 AND shop_item_has_category.category_shop_code = 'B2B'
							 
Page
12

Chituirea rosturilor de zidărie

În multe cazuri, la renovarea zidăriei aparente din cărămidă sau din piatră naturală poate fi necesar să se prevină apariția igrasiei peretelui prin reînnoirea întregii rețele de chituire.

Verfugen von Mauerwerksfugen 
Pointing of masonry joints

PDF german/english
PDF german/french

Domenii de utilizare

 • Restaurarea sau reînnoirea rosturilor de zidărie
 • Reînnoirea/re-chituirea pietrelor naturale încorporate
 • Chituirea prin injectare în cazul unor lățimi și adâncimi mari ale rosturilor
 • Umplerea orificiilor adânci

Selectarea materialelor

Alegerea materialelor este determinată în primul rând de stocul existent. Mortarele constau în lianți minerali și eventual aditivi, de ex.,
 • Mortar de var
 • Mortar de var de dolomită
 • Mortar de ciment de var
 • Mortar de ciment roman
 • Mortar de ciment de tip Trass

Indicație: mortarul trebuie să fie compatibil cu utilajul

Exemple de aplicare

 • Rosturi de zidărie
 • Rosturi de podea
 

Avantaje și beneficii

 • Garantează o lucrare curată
 • O umplere completă a rosturilor
 • Debit și viteză reglabile

Etape de lucru

 • Dacă nu este posibilă reparația, îndepărtați complet materialul rosturilor (de exemplu, ferăstrău pentru piatră și rosturi AS175, nr. 40020)
 • Curățați marginile rostului de praf și de bucăți desprinse, eventual ascuțiți-le dacă este necesar
 • Umeziți în prealabil cu apă potabilă
 • Introducerea mortarului în rosturi
 • Tratament de suprafață
 • Tratament ulterior al rosturilor
 
Indicații privind renovarea rosturilor
Buletinul WTA: „Restaurarea pietrei naturale” 3-2, ediția 10.2016 D, informații despre renovarea pietrei naturale în buletinul WTA: „Conservarea și repararea zidăriei” E-7-1, ediția 02.2018/D (tipăritură galbenă)
 
scroll top